Községünk a Facebookon
Wilkommen

Útépítés

HAZAI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

Elindult az Erdőkertes, Béke utca útépítés I. üteme. Részletek

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megyében. Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás?

PANASZKÜLDÉS

Családok Otthonteremtési Kedvezménye - minden információ egy helyenCSOK Blog

Közétkeztetés

Közétkezéssel kapcsolatos ügyintézés a következő e-mail címen: kertesetkezes@gmail.com

Helyi-Sport.hu

Hírek információk az erdőkertesi sportéletről.

www.helyi-sport.hu
MOST BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!

Csapadékvíz projekt

Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése Erdőkertesen

Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0032

További információ

Csatorna beruházás

Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi agglomerációban.

Pályázati azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023

További információ: szennyviztarsulas.hu

http://erdokertes.hu/modules/mod_image_show_gk4/cache/rotatorgk-is-228.jpglink
http://erdokertes.hu/modules/mod_image_show_gk4/cache/rotator2gk-is-228.jpglink
Progress bar

 Kapcsolat

 • 2113 Fő út 51.
 • Tel.: +36 28-476-269, +36-70-931-0959, +36-70-338-54-38
 • email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Web:  www.eselykisterseg.hu

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 9.00-18.00
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 9.00-18.00
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 9.00-12.00

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások köre:

 • Komplex családsegítés: melynek keretében a szolgálat tevékenységének célja egyének és családok szociális és mentális problémáinak, illetve a kialakult krízishelyzeteinek kezelése, megszüntetése, az oda vezető okok megelőzése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából végzet családsegítői tevékenység. Gyermekek veszélyeztetésének megelőzése, kezelése.
 • Információk közvetítése: a településen elérhető támogatások, szolgáltatások köréről. Hivatalos ügyek intézésének támogatása.
 • Eseti tanácsadás- életviteli-, gyermeknevelési-, munkavállalási tanácsadás.
 • Dologi javak közvetítése: tartós élelmiszer, bútor, tárgyi eszközök, ruha adományok kiközvetítése.
 • Prevenciós programok: Prevenciós ifjúsági foglalkozások, tanácsadás.
 • Nappali melegedő: fürdés, mosás, étkezés lehetősége szociálisan rászoruló személyek részére (2112 Veresegyház, Fő út 108.)
 • Idősek nappali ellátása: RÁDérünk60+ idős személyek klub foglalkozása heti rendszerességgel.

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • Prevenciós programok: nyári szünidei gyermek-táboroztatás.
 • Házi segítségnyújtás: alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása. Hivatalos ügyek intézéséhez nyújtott támogatás, közreműködés bevásárlásban, szociális magány oldásában.
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 65 év feletti időskorú, vagy fogyatékos személyek részére, vezetékes telefon megléte esetén igényelhető szolgáltatás.
 • Szociális étkezés: szociálisan rászoruló személyek napi egyszeri meleg étkezésének biztosítása.

Részletesebb információk: www.eselykisterseg.hu

Speciális szolgáltatások: Gödöllői Forrás Család és Gyermekjóléti Központ

 • Pszichológiai ellátás
 • Ingyenes jogi tanácsadás
 • Családterápia
 • kapcsolatügyelet
 • Készenléti szolgálat
A krízishelyzetben hívható telefonszám: hétköznap 16 óra után és Hétvégén 
06-20-260-0709

 

Részletesebb információk: http://www.godollo.hu/polgarok/intezmenyek/szocialis/

Bővebben

Sportfejlesztési program

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Erdőkertesi Sport Egyesület kérelmező (székhelye: 2113 Erdőkertes Béke utca 3., adószáma: 19831349 - 1 - 13, képviselője: Hutóczki András) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben...

Bővebben

Főépítész

 • Tóth Tamás
 • Fogadóóra: Hétfő - 12:00-18:00
 • Tel.: 06-28/595-060

Ügymenethez tartozó rendeletek

 • Településképi bejelentési eljárás: Megtekint
Bővebben

Tisztelt Adózó!

A 2003. évi LXXXIX. törvény a természet védelme és a környezeti terhek mérséklésének elősegítésére, talajterhelési díjat vezetett be azok részére, akik a kiépített közcsatornára nem kötöttek rá.

A kibocsátott szennyvíz mennyiségének alapja az ivóvíz szolgáltató (Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Vác) főmérőn mért és leszámlázott 2012. évi összes vízfogyasztás.

Felhívom figyelmét a talajterhelési díjtétel 2012. február 1. napjától bekövetkező jelentős megemelkedésére, melyet a 2011. évi CCI. törvény 234.§-a rendelt el, ami szerint a talajterhelési díj tízszeresére emelkedett. A fenti időponttól a vízfogyasztás után 1800 Ft/m3 kerül megállapításra a 2013. év folyamán.

Az újonnan kiépített csatornahálózat esetén a díjkötelezettség a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a 2012. november 12-én jogerőre emelkedett vízjogi (üzemeltetési) engedély következményeként a 90. naptól (2013. február 10-étől) beáll a talajterhelési díjkötelezettség.

Ezen okból is javasoljuk a csatornahálózatra való mielőbbi rákötést, melynek részleteiről a polgármesteri hivatalban, a honlapunkon és a www.szennyviztarsulas.hu honlapon tájékozódhat.

Bővebben

Az elmúlt időszakban a hulladékgazdálkodás területén alapjában megváltozott jogszabályi környezet és pénzügyi feltételrendszer miatt Erdőkertes község Önkormányzata sok más önkormányzathoz hasonlóan 2013. július 01–t követően nem tudja önmaga vagy korábbi közszolgáltatójának segítségével ellátni a településen keletkező kommunális hulladék begyűjtését, és hulladékkezelő központba történő elszállítását.

E helyzettel szembesülve a Képviselő-testület kénytelen volt olyan döntést hozni, melynek eredményeként a község hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának elvégzésével a fenti időponttól a 106 települési önkormányzat tulajdonában álló Zöld Híd Régió Kft-t bízza meg.

A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést alább a mellékleteknél találja

Az átvételi tárgyalások során igyekeztünk az ingatlantulajdonosok érdekeit szem előtt tartani.

Fentiek következtében Erdőkertesen 2013. július 1-től a következő változások lépnek életbe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén:

 • A vegyes települési szilárd hulladék gyűjtése a község teljes területén minden héten, szerdán történik.
 • Április 1. és november 30. között biohulladék (fűfélék, kerti növények és azok részei – levelek, gallyak ágak max. 60 mm átmérőig) gyűjtés is működik. A zöldhulladékot minden páratlan hét szerdáján szállítják el. Az ehhez szükséges 110 liter űrtartalmú biológiailag lebomló zsákot az önkormányzatnál és az üzletekben lehet majd 40 Ft + Áfa áron megvásárolni. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db biohulladékgyűjtő zsák helyezhető a közterületre.
 • A házhoz menő zsákos szelektív hulladékok valamennyi ingatlantól minden páros hét szerdáján kerülnek begyűjtésre. A szelektív hulladék gyűjtéséhez szükséges zsákokat továbbra is ingyenesen lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
 • A házhoz menő lomtalanítást gyűjtőpontos lomtalanítás váltja fel, így a lomhulladékot nem az ingatlan elé kell majd kihelyezni, hanem a tulajdonosoknak kell a település területén kijelölésre kerülő gyűjtőpontokra elszállítaniuk. Ennek időpontjáról és helyszínéről előzetesen tájékoztatni fogjuk a lakosokat.
 • A Zöld Híd Régió Kft-nél 80, 120, 240, 1100 literes szabványos hulladéktároló edények kerültek rendszeresítésre. Amennyiben az ingatlantulajdonos a fentiektől eltérő méretű (pl: 60, 110 liter) hulladéktárolót alkalmaz és az gépi ürítésre alkalmas, a közszolgáltató a szolgáltatást elvégzi, a díjszámlázás azonban a tulajdonos által alkalmazott tárolóhoz legközelebb álló, a Kft. által rendszeresített tároló edény méret alapján történik

Amennyiben az ingatlantulajdonos kéri, a 60 literes edényét ingyenesen 80 literesre cserélik. Csereigényét kérjük, hogy a Zöld Híd Régió Kft. ügyfélszolgálatán (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69., tel.: 06-40/201-026, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. szíveskedjen jelezni.

 • A jövőben lehetőség lesz a közszolgáltatótól hulladékgyűjtő edényeket bérelni pl.: a 80 és 120 literes edények esetében 140,- Ft/db/hó bérleti díjon.
 • A Zöld Híd Régió Kft. valamennyi ingatlantulajdonos részére egy adatbejelentő lapot fog küldeni, melyen meg kell jelölni az alkalmazott hulladékgyűjtő edény méretét, darabszámát, azt, hogy a tulajdonos saját gyűjtőedényt használ, vagy a Kft-től vásárolni, bérelni szeretne edényzetet. Az adatbejelentőn fel kell tüntetni az ingatlan jellegét (üdülő/beépítetlen/lakatlan), illetve itt lehet igényelni a szolgáltatás szüneteltetését is.
 • A közszolgáltatás díjai változni fognak. A kéttényezős díjfizetési modellt, miszerint az ingatlantulajdonosok a díj egy részét az ürítések arányában fizethetik meg, sajnos a közszolgáltatás átadása miatt nem tudjuk megvalósítani. A hulladékgyűjtő edényekre korábban felragasztott egyedi azonosítók azonban az új közszolgáltatónak is hordoznak érdemi információt, ezért kérem, azokat a hulladékgyűjtőkről ne távolítsák el.

A Zöld Híd Régió Kft. 2013. július 1-től alkalmazott komplex közszolgáltatási díjai valamennyi általa ellátott településen a következőek:

 • 80 literes edény: bruttó 453 Ft/ürítés
 • 120 literes edény: bruttó 541 Ft/ürítés
 • 240 literes edény: bruttó 977 Ft/ürítés
 • 1100 literes edény: bruttó 4.526 Ft/ürítés

Figyelem!

A korábban az Önkormányzattól vásárolt egyedi gyártású, Erdőkertes felirattal ellátott zöld, narancssárga és lila zsákokat legkésőbb 2013. augusztus 31-ig lehet hulladék közszolgáltatás körében történő elszállítása céljából felhasználni, ezt követően a Zöld Híd Régió Kft. azokat nem szállítja el.
Természetesen lehetőség lesz a Kft. által alkalmazott egyedi jelölésű, többlet hulladék elhelyezésére szolgáló 60 literes zsák megvásárlására, melyek részleteiről a későbbikben tájékoztatjuk a lakosságot. Az üdülőtulajdonosok részére egyedi jelölésű, a kommunális hulladék elhelyezésére szolgáló zsákokat - melyek adott érékesítési pontokon vehetőek majd át - a Zöld Híd Régió Kft. térítésmentesen biztosítja.

Tisztelettel:

dr. Pásztor László polgármester

Bővebben
 • Kommunális adó számla: 11742049-15391470-02820000
 • Építményadó számla: 11742049-15391470-02440000
 • Gépjárműadó számla: 11742049-15391470-08970000
 • Iparűzési adó számla: 11742049-15391470-03540000
 • Talajterhelési díj számla:11742049-15391470-03920000
 • Bírság bevételi számla: 11742049-15391470-03610000
 • Pótlék bevételi számla: 11742049-15391470-03780000
 • Illeték beszedési számla: 11742049-15391470-03470000
 • Egyéb bevételek beszedési számla: 11742049-15391470-08800000
 • Szemétszállítási díj beszedési számla: 11742049-15391470-10070004
 • Csatornaközmű hozzájárulás számla: 11742049-15391470-10160002
 • Útközmű hozzájárulás számla: 11742049-15391470-10090002
Bővebben

A pályázat azonosítója: TÁMOP- 3.3.2-08/1-2008-005 A projekt megnevezése: Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása Elnyert támogatás összege: 28.192.324 Ft

Bővebben

A pályázat azonosítója: KMOP-2009-4-5-1-09-2009-0028 A projekt megnevezése: ESÉLY Szociális alapellátási központ fejlesztése Erdőkertesen Elnyert támogatás összege: 10.176.579 Ft

Bővebben

A pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-209-0023 A projekt megnevezése: Szennyvíztisztító bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi agglomeráció területén. II. forduló Elnyert támogatás összege: 1.900.000.000 Ft

Bővebben

A pályázat azonosítója: KMOP-5.2.1/A-09-2009-0017 A projekt megnevezése: Erdőkertes Község közparkjának rekonstrukciója Elnyert támogatás összege: 99.994.216 Ft

Bővebben
FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE

Ha feliratkozik hírlevelünkre, értesítjük friss híreinkről és a községünkben megrendezésre kerülő programokról. Később bármikor leiratkozhat.
© 2012 Erdőkertes Község Önkormányzata | készítette a decolab.hu

Belépés vagy Regisztráció

Belépés